Böcker

Jacob Nordangård

Let's Conspire to Ignite

Böcker

Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård, Marian Radetzki (2013), Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång, Ekerlids förlag


"Föreställningen om domedagen som ett straff för våra synder har varit stark genom historien. Olika grupper har insett kraften i detta. Med hot om domedagen kan man frälsa människor, göra affärer och utöva makt. Denna bok tar profetiorna om resursuttömning, den globala miljöns kollaps och förestående klimatkatastrof till kritisk granskning. Den utforskar domedagsprofeternas nätverk och frågar varifrån de får sina pengar.


Boken ger också exempel på hur grupper vill begränsa debatten. DN:s tidigare chefredaktör Hans Bergström uppmanar i ett kraftfullt inlägg svenska medier att värna det öppna samhället.


Bokens budskap är djupt positivt. Jorden blir en allt bättre plats att leva på, och de allra flesta hot som målas upp saknar täckning i verkligheten."


Slutsåld

Jacob Nordangård (2012), Ordo Ab Chao, Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen - Aktörer, nätverk, strategier, Linköpings Universitet


"Avhandlingens syfte är att analysera EU:s biodrivmedelspolicy, vilka aktörer och nätverk som har format denna process, vilka problem och lösningar som dessa aktörer och nätverk argumenterat för i processen, samt hur de har agerat för att mobilisera stöd för sina ståndpunkter. Detta har kopplats till teorier om nätverksstyrning, förekomsten av utlösande händelser i policyprocessen, resursberoende i nätverksmodellen samt på vilket sätt managementteori utövat inflytande. Metoden har varit att utifrån dokumentstudier rekonstruera det historiska förloppet och de aktörer som medverkat i processen.


Avhandlingens visar att en förhållandevis liten grupp aktörer har haft ett stort inflytande över policyprocessen från det att problemen som biodrivmedel var satta att lösa definierades i slutet av 80-talet till det att hållbarhetsstandarder utvecklades och implementerades. Dessa aktörer har funnits i policynätverkens kärna och har som ett av sina centrala mål velat utarbeta globala regelverk för råvaruhandeln. De miljöorganisationer som medverkat i processen har genom resursberoenden till stor del varit underordnade denna grupp. Processerna har innehållit ett stort inslag av strategisk planläggning men även utlösande händelser som klimat- och livsmedelskriser har varit viktiga för att motivera politiska beslut."


Ladda nedJacob Nordangård (2019), Rockefeller - En klimatsmart historia, Stiftelsen Pharos (Boken utkommer på Earth Day 22 april 2019)


Detta är en rafflande och paradoxal historia som visar hur en av världens mäktigaste finans- och

oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet.


Rockefellerfamiljens långvariga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld där evolutionen står under människans kontroll (Människa 2.0).


Denna dröm och lösning kan dock få svåra konsekvenser för mänsklighetens överlevnad som släkte. Rockefeller Foundations uttalade mission att ”främja mänsklighetens välbefinnande över hela världen” har en mörk baksida.


300 kronor plus porto


Andra upplagan med ny klargörande information, slutsatser och register. Finns också översatt till engelska.


Beställ

Jacob Nordangård (2017), En obekväm resa, Stiftelsen Pharos


"Tänk vad små saker kan påverka ens hela livsbana. För mig räckte det med att blicka ut över en parkeringsplats för att hela mitt liv skulle ändra riktning. Funderingarna som uppstod medan jag stod där och betraktade den förde mig in i en gastkramande thriller där otaliga sanningar skulle utmanas.


Den här boken beskriver min resa i den akademiska världen och vad som hände när jag gick emot strömmen och utmanade det rådande paradigmet. Det blev en resa genom både djupa vågdalar och euforiska höjder. Det har tidvis känts som ett gatlopp där jag blivit jagad av en folkmassa med högafflar och facklor. Jag hade på min resa gått från hyllningar till att ha

blivit en kättare som nu var paria. Mina ord blev bannade av överheten och jag hamnade på svarta listan.


Vad hade jag egentligen gjort? Egentligen var jag bara en nyfiken själ som sökte efter någon sorts sanning. Jag ville veta hur världen fungerade. Jag sökte kanske lite djupare än många andra. När jag, drygt åtta år efter ögonblicket när jag blickade ut över parkeringsplatsen, disputerade och på allvar hamnade i skottgluggen var det en fråga som tog tag i mig."


100 kronor plus porto


Beställ