Kartor

Jacob Nordangård

Let's Conspire to Ignite

Kartor

När jag var barn ägnades den mesta av fritiden åt att studera och rita kartor. Detta är två av de få exemplar som jag har kvar.