Vetenskap

Forskningsprofil

Min forskning inriktar sig på nätverksstudier av global politik och hur politiska idéer formas och får spridning geografiskt. Har bland annat tittat på hur ickestatliga aktörer involveras i beslutsfattande och hur olika former av resursberoenden påverkar organisationers beteenden.


I min avhandling analyserade jag EU:s biodrivmedelspolitik. Syftet var att få en förståelse för hur den växte fram och vilka aktörer som formade processen. Jag studerade vilka osäkerheter, nyttor och faror som anfördes av de olika parterna och hur detta förändrades över tid. Jag har också ingående studerat hur klimatfrågan växte fram och vilka aktörer som drev detta.


Tidigare har jag studerat de utmaningar och förändringar som samhället anses behöva genomgå på grund av minskade tillgångar av fossil energi (som Peak Oil) samt hur detta bemöts i relation till olika aktörers intressen. Detta handlar bland annat om hur aktörerna anser att samhället behöver förändras socialt, ekonomiskt och politiskt och på vilka sätt eventuellt annalkande energiproblem hanteras av olika aktörer?


Hur pass gångbara är alternativa/förnyelsebar energikällor och vilka intressen tjänar på utvecklandet av dessa? Hur påverkas maktförhållanden och den rådande globaliseringstrenden i världen? Ett intresse är även att studera hur kontroll över energi och matproduktion används/har använts som metod för att utöva makt gentemot andra stater och regioner. Ett annat område är vetenskapliga kontroverser och bakomliggande drivkrafter gällande klimatvetenskapen, Peak Oil och biodrivmedel.


Publikationslista


Nordangård, J (2020). Den globala statskuppen. Stiftelsen Pharos: Norrköping


Nordangård, J (2019). Rockefeller - Controlling the game. Stiftelsen Pharos: Norrköping


Nordangård, J (2019). Rockefeller - En klimatsmart historia. Stiftelsen Pharos: Norrköping 


Nordangård, J (2017). En obekväm resa. Stiftelsen Pharos: Norrköping


Nordangård, J. (2015). An Inconvenient Journey. Föreningen Wardenclyffe: Norrköping


Nordangård, J. (2013). Hur klimatfrågan växte fram: Nätverken, agendorna och pengarna. In: Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård, Marian Radetzki (Ed.), Domedagsklockan: och myten om jordens ständiga undergång (pp. 115-187). Stockholm: Ekerlids förlag.


Nordangård, J. (2012). ORDO AB CHAO: Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press.


Nordangård, J. (2012). The role of transnational corporations in the formation of a European Biofuel Policy: The Case of Unilever. In: : . Paper presented at AAG Annual Meeting 2012, American Association of Geographers, February 24-28, 2012, New York, USA.


Nordangård, J. (2009). Thoughts leading to action. (Arbetsnotat) Linköpings universitet. Tema Teknik och Social Förändring


Nordangård, J. (2007). Ödesstund för Europa: Om de geopolitiska konsekvenserna av Europas beroende av rysk energi. (Student paper). Linköpings universitet: Avdelning för geografi.


Nordangård, J. (2007). Med brödfödan som drivkraft: En studie om att byta olja mot biodrivmedel i ett globalt perspektiv. (Student paper). Linköpings universitet: Avdelning för geografi.


Nordangård, J. (2006). Drömmen om biobränslesamhället: Kan den svenska bilparkens oljetörst ersättas med förnyelsebara drivmedel? (Student paper), Linköpings universitet: Avdelning för geografi.


Nordangård, J. (2002). Massbilismen och kulturmiljöerna, om turerna kring Kungsgatan i Norrköping 1942-2000. (Student paper). Linköpings universitet: Institutionen för tematisk utbildning och forskning.