Kartor

Kartor

När jag var barn ägnades den mesta av fritiden åt att studera och rita kartor. Detta är två av de få exemplar som jag har kvar.