Vetenskap

VETENSKAP

Nordangård, J. (2019). Rockefeller – Controlling the game. Stiftelsen Pharos: Norrköping

Nordangård, J. (2019). Rockefeller – En klimatsmart historia. Stiftelsen Pharos: Norrköping 

Nordangård, J. (2017). En obekväm resa. Stiftelsen Pharos: Norrköping

Nordangård, J. (2015). An Inconvenient Journey. Föreningen Wardenclyffe: Norrköping

Nordangård, J. (2013). Hur klimatfrågan växte fram: Nätverken, agendorna och pengarna. In: Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård, Marian Radetzki (Ed.), Domedagsklockan: och myten om jordens ständiga undergång (pp. 115-187). Stockholm: Ekerlids förlag.

Nordangård, J. (2012). ORDO AB CHAO: Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier. (Doctoral thesis). Linköping: Linköping University Electronic Press.

Nordangård, J. (2012). The role of transnational corporations in the formation of a European Biofuel Policy: The Case of Unilever. In: Paper presented at AAG Annual Meeting 2012, American Association of Geographers, February 24-28, 2012, New York, USA.

Nordangård, J. (2009). Thoughts leading to action. (Arbetsnotat) Linköpings universitet. Tema Teknik och Social Förändring

Nordangård, J. (2007). Ödesstund för Europa: Om de geopolitiska konsekvenserna av Europas beroende av rysk energi. (Student paper). Linköpings universitet: Avdelning för geografi.

Nordangård, J. (2007). Med brödfödan som drivkraft: En studie om att byta olja mot biodrivmedel i ett globalt perspektiv. (Student paper). Linköpings universitet: Avdelning för geografi.

Nordangård, J. (2006). Drömmen om biobränslesamhället: Kan den svenska bilparkens oljetörst ersättas med förnyelsebara drivmedel? (Student paper), Linköpings universitet: Avdelning för geografi.

Nordangård, J. (2002). Massbilismen och kulturmiljöerna, om turerna kring Kungsgatan i Norrköping 1942-2000. (Student paper). Linköpings universitet: Institutionen för tematisk utbildning och forskning.