OM

Röksberg utanför Jönköping

Livet i urval

När jag var barn ägnades den mesta av fritiden åt att studera och rita kartor. Min dröm var att få planera städer.


Läs mer

1986 började jag spela med bandet Gonzola som året efter bytte namn till Captor. Den första sättningen återförenades för en inspelning 2014. Här följer historien om denna episod i livet.


Läs mer

Jag har sedan länge engagerat mig i frågor kring den byggda miljön och för en levande stadsmiljö. Följande artikel är från 2001 och baserat på min magisteruppsats om breddningen av Kungsgatan i Norrköping.


Läs mer

Avhandlingen Ordo Ab Chao från 2012 gavs ut med ett soundtrack framfört av mitt band Wardenclyffe. Jag fick en idé som jag var tvungen att förverkliga.


Läs mer

BIOGRAFI

Jag föddes det revolutionära året 1968 och växte upp på landsbygden söder om Jönköping, dit mina föräldrar sökt sig under gröna vågen. Det var en fantasifull miljö bland djur och täta skogar där den kreativa glöden tidigt frodades. 

Författaren och upptäckaren i mig tog de första stegen. Min passion var att studera kartor och att planera städer. Förfärad såg jag hur städerna massakrerades under min barndom och kände tidigt ett engagemang för att skapa levande och organiska städer i kontrast till "lådarkitekturen". Egna länder fantiserades även ihop och försågs med historik – och egenhändigt ritade dagstidningar. 

Efter 15 år hamnade jag i den sörmländska industristaden Katrineholm. Där hittades det musikaliska uttrycket och den rebelliska ådran på allvar. Bandet Captor bildades 1987 med vilka jag efter ett par års intensivt repande gav ut mitt första album med 1993.

Yrkesbanan inleddes på allvar 1987 när jag 18 år gammal fick en anställning på Sörmlands Grafiska. Jag var därefter trogen den grafiska branschen fram till mitten av 90-talet och hade då arbetat som tryckeribiträde, screentryckare, färgkopist och även graverat medaljer och namnbrickor under värnplikten. Musiken dominerade dock mitt liv och jag var även med om att starta rockföreningen Play it Loud.

1995 inleddes en ny fas i mitt liv när jag lämnade arbets- och musikkarriären för att på allvar  ägna mig åt studier. Året efter föddes min första dotter. Jag läste med framgång på Komvux i Katrineholm  och påbörjade två år senare den nystartade utbildningen Kultur, Samhälle, Mediegestaltning på Campus Norrköping (Linköpings Universitet). Jag utbildade mig där till kultur- och medieproducent. Mitt gamla intresse för stadsmiljöer blommade ut och jag skrev ett magisterarbete om trafikplanering i Norrköping och dess konsekvenser för gamla kulturmiljöer. Ett projektarbete om stadens kulturmiljöer genomfördes också på Norrköpings Tidningar. Jag hade då börjat arbeta med webbproduktion. 

Efter examen fick jag en anställning på fastighetsbolaget Framtidsstaden som informatör. Jag arbetade där med att bygga upp deras webbsidor, sammanställa informationsmaterial och upprätta ekonomiska planer. Mitt grafiska kunnande kombinerades nu med mitt intresse för den byggda miljön. Samtidigt hade jag påbörjat en ny musikalisk karriär med doom metalbandet The Doomsday Cult. I samband med detta blev jag pappa åt  ytterligare en dotter.

Jag kunde dock inte släppa studierna utan återkom till universitetet för att studera Geografi några år senare. Här fördjupade jag mig i frågor som rörde den urbana miljön och läste på allvar in mig på  energi- och miljöfrågor.  Bland annat handlade detta om hur en eventuell oljebrist skulle påverka  samhället. Jag skrev också flera arbeten om  förutsättningarna för biodrivmedel att ersätta olja i transportsektorn.

Jag engagerade mig under dessa år politiskt som ersättare i Stadsplaneringsnämnden för Miljöpartiet i Norrköping. Stadsbyggnadsfrågor är något som jag hela tiden brunnit för. Geografistudierna avslutades  med ett magisterarbete om geopolitik och hur beroende av råvaror påverkar maktförhållande i världen (EU-Ryssland). De förvärvade kunskaperna  gav mig sedan möjlighet att doktorera.

2008 påbörjades forskarstudierna på Tema Teknik och Social Förändring vid Linköpings Universitet. Jag skrev en avhandling om hur EU:s biodrivmedelspolitik växte fram. Förutom historiken kartlade jag aktörer, nätverk och politiska strategier. I detta ingick också en omfattande kartläggning om hur klimatfrågan fick politisk slagkraft och de motiv som låg bakom. Efter disputationen vikarierade jag  som universitetslektor på Kultur, Samhälle, Mediegestaltning. Jag fick där tillfälle att bygga upp egna seminarieserier om Cybernetik/Transhumanism och en kritisk genomgång av begreppet Hållbar Utveckling. Tidigare hade jag också undervisat på Miljövetarprogrammet samt gett en del ströföreläsningar  i andra kurser som Geografi.

Mellan 2017 och 2019 var jag universitetslektor i geografi vid Stockholms universitet. Jag var nu ansvarig för kurser i stadsplanering och globalisering och kunde kombinera detta med färdigställandet av min bok Rockefeller – en  klimatsmart historia (som släpptes 2019). I slutet av 2020 publicerades  uppföljningsboken Den globala statskuppen.

Musikengagemanget påbörjades med förnyad kraft 2011 när doom/death metal bandet Wardenclyffe bildades. I december 2012  utkom promon Ordo Ab Chao i en dubbelutgåva tillsammans med avhandlingen med samma namn. Den blev framgångsrik och resulterade i ett skivkontrakt och albumet Control All Delete som släpptes i januari 2015. I december 2015 släpptes singeln The Omega Point. Senaste albumet Temple of Solomon släpptes digitalt i sin helhet 22/2 2022.   

Sedan mars 2016 är jag ordförande i Stiftelsen Pharos som verkar för en fri debatt och forskning.

Jag driver också sedan 2021 förlaget Pharos Media Productions som ger ut böcker, skivor och andra mediaproduktioner.