PUBLIKATIONER

FORSKNINGSPROFIL

Min forskning inriktar sig på nätverksstudier av global politik och hur politiska idéer formas och får spridning geografiskt. Jag har bland annat tittat på hur ickestatliga aktörer involveras i beslutsfattande och hur olika former av resursberoenden påverkar organisationers beteenden.

I min avhandling Ordo ab Chao (2012) analyserade jag EU:s biodrivmedelspolitik. Syftet var att få en förståelse för hur den växte fram och vilka aktörer som formade processen. Jag studerade vilka osäkerheter, nyttor och faror som anfördes av de olika parterna och hur detta förändrades över tid.

Jag har också ingående studerat hur klimatfrågan växte fram och vilka aktörer som drev detta. Detta resulterade i böckerna Domedagsklockan (2013) och Rockefeller – en klimatsmart historia (2019).

I den uppföljande boken Den globala statskuppen (2020) gick jag igenom hur maktförhållandena har förändrats i världen med framväxten av supranationella organisationer och nätverk som opererar över nationsgränserna. Speciellt relaterar detta till hur deklarationen av pandemin i mars 2020 utgjorde en trigger till genomförandet av ett nytt världssystem centrerat kring FN, World Economic Forum och G20.

I min senaste bok Den digitala världshjärnan (2022) analyserar jag Förenta Nationernas Our Common Agenda och innebörden av det nya multilaterala systemet.

Jag driver även projektet Temple of Solomon där jag kombinerar min musikaliska gärning med en föredragsserie som handlar om låtarna på mitt band Wardenclyffes senaste skiva. Denna ger en mer historisk bakgrund till idéerna om ett enat världssamfund och dess koppling till ockulta/religiösa föreställningar. Även detta kommer att släppas i bokform framöver.

Tidigare har jag studerat de utmaningar och förändringar som samhället anses behöva genomgå på grund av minskade tillgångar av fossil energi (som Peak Oil) samt hur detta bemöts i relation till olika aktörers intressen. Detta innefattar hur kontroll över energi och matproduktion används/har använts som metod för att utöva makt gentemot andra stater och regioner.