Böcker

BÖCKER

179 kronor + porto

Den digitala världshjärnan (2022)

Författare: Jacob Nordangård
Utgivare: Stiftelsen Pharos/Pharos Media Productions
Utgåva: Första
Publicerad: 11 december 2022
Sidor: 208, mjukpärm, illustrerad, svartvit
ISBN:
978-91-9881-530-6
Kommer snart på engelska

Vi får ofta höra att det råder ett “nödläge för planeten”. Det stämmer, men inte på det sätt många miljö- och klimatagitatorer föreställer sig. I denna bok visar teknik- och vetenskapshistorikern Jacob Nordangård att bakom alla fina ord som hållbarhet, solidaritet, ansvar, humanism och rättvisa döljer sig helt andra strävanden där demokrati och frihet riskerar att ersättas med en omänsklig, teknokratisk dystopi i vilken allas förehavanden ska övervakas, registreras, begränsas och kontrolleras in i minsta detalj.

Dessa långt gångna planer finns nu öppet redovisade i de agendasättande organisationernas egna publikationer och strategidokument. Den digitala världshjärnan utgår från rapporten Our Common Agenda (2021) där FNs generalsekreterare António Guterres presenterar tolv förslag på hur ett reformerat multilateralt system effektivare skulle kunna hantera globala problem såsom pandemier och klimatförändringar. Om förslagen förverkligas kan de komma att ge FN, WHO, G20 samt ledande multi-nationella företag och finansinstitut (genom World Economic Forum) helt nya och mycket omfattande maktbefogenheter. Vi har nu ett litet tidsfönster på högst ett par år innan planerna formaliseras politiskt och kopplas samman tekniskt till det globala system som är tänkt att bli den digitala världshjärnan.

Läs boken, ladda ned rapporterna som citeras och avgör själv om detta är den framtid du önskar.

240 kronor + porto

Den globala statskuppen (2023)

Författare: Jacob Nordangård
Utgivare: Stiftelsen Pharos/Pharos Media Productions
Utgåva: Fjärde, med förord av Cathrine Austin Fitts
Publicerad: 20 april 2023
Sidor: 348, mjukpärm, illustrerad
ISBN:  978-91-98584-34-9
Ges ut på engelska av Skyhorse Publishing i april 2024.

"Ordet 'statskupp' associerar nog de flesta med ett plötsligt, våldsamt maktövertagande, med stridsvagnar runt regeringsbyggnader, arresteringar, utrensningar av dissidenter, övertagande av mediekanaler och så vidare. Men så måste det inte alltid gå till. Kuppmakarna kan också tillskansa sig (totalitär) makt utan våldsmedel, på helt laglig väg, med folks samtycke eller t o m entusiasm – även i en demokrati. Det kan finnas många "existentiella" hot (terrorism, miljöförstöring, klimathot, flyktingkris, pandemier) som vi behöver "räddas" från genom en fastare och mer centraliserad styrning. Herraväldet behöver inte heller initieras i ett slag, det kan smygas på oss gradvis. När medborgarna väl upptäcker vad som skett kan det vara för sent att göra något åt det. Om så sker i ett enskilt land är det illa nog, när det sker på överstatlig nivå så finns det ingenstans att fly och ingen att söka hjälp från. Detta är precis vad som håller på att hända mitt ibland oss, just här och just nu. Jacob Nordangårds angelägna bok beskriver processen, avslöjar metoderna och identifierar aktörerna." (Hans Holmén, docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi)

325 kronor + porto

Rockefeller – En klimatsmart historia (2020)

Författare: Jacob Nordangård
Utgivare: Stiftelsen Pharos/Media & Trading AB
Utgåva: Tredje, med ny klargörande information, slutsatser och register 
Publicerad: 1 juni 2020
Sidor: 386, inbunden, illustrerad, färg
ISBN: 978-91-51907-50-5
Finns även på engelska, franska och polska, samt som ljudbok på svenska

"Detta är en rafflande och paradoxal historia som visar hur en av världens mäktigaste finans- och oljefamiljer finansierat miljö- och klimatforskning sedan 1950-talet och medverkat till att utforma klimatpolitiska åtgärder sedan 1980-talet. Rockefellerfamiljens långvariga kamp mot klimathotet innehåller inslag av sofistikerade propagandatekniker, futuristiska framtidsvisioner, nyandlig filosofi samt en dröm om en perfekt utopisk värld där evolutionen står under människans kontroll (Människa 2.0). Denna dröm och lösning kan dock få svåra konsekvenser för mänsklighetens överlevnad som släkte. Rockefeller Foundations uttalade mission att ”främja mänsklighetens välbefinnande över hela världen” har en mörk baksida."

80 kronor + porto

En obekväm resa (2017)

Författare: Jacob Nordangård
Utgivare: Stiftelsen Pharos
Publicerad: 3 maj 2017
Sidor: 74, A5 mjukpärm, illustrerad, färg
ISBN: 978-91-88635-32-7
Även utgiven på engelska (2015), dock slutsåld

"Den här boken beskriver min resa i den akademiska världen och vad som hände när jag gick emot strömmen och utmanade det rådande paradigmet. Det blev en resa genom både djupa vågdalar och euforiska höjder. Det har tidvis känts som ett gatlopp där jag blivit jagad av en folkmassa med högafflar och facklor. Jag hade på min resa gått från hyllningar till att ha blivit en kättare som nu var paria. Mina ord blev bannade av överheten och jag hamnade på svarta listan. Vad hade jag egentligen gjort? Egentligen var jag bara en nyfiken själ som sökte efter någon sorts sanning. Jag ville veta hur världen fungerade. Jag sökte kanske lite djupare än många andra." (Jacob Nordangård)

Slutsåld

Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång (2013)

Författare: Svenolof Karlsson (red.), Jacob Nordangård, Marian Radetzki
Utgivare: Ekerlids förlag
Publicerad: december 2013
Sidor: 230, hårdpärm, illustrerad, färg
ISBN: 978-91-87391-22-4

"Föreställningen om domedagen som ett straff för våra synder har varit stark genom historien. Olika grupper har insett kraften i detta. Med hot om domedagen kan man frälsa människor, göra affärer och utöva makt. Denna bok tar profetiorna om resursuttömning, den globala miljöns kollaps och förestående klimatkatastrof till kritisk granskning. Den utforskar domedagsprofeternas nätverk och frågar varifrån de får sina pengar. Boken ger också exempel på hur grupper vill begränsa debatten. DN:s tidigare chefredaktör Hans Bergström uppmanar i ett kraftfullt inlägg svenska medier att värna det öppna samhället. Bokens budskap är djupt positivt. Jorden blir en allt bättre plats att leva på, och de allra flesta hot som målas upp saknar täckning i verkligheten."

Ordo Ab Chao: Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – aktörer, nätverk, strategier (2012)

Författare: Jacob Nordangård, fil.dr.
Utgivare: Linköping University Electronic Press, 2012. , s. 300
Publicerad: december 2012
Typ: Doktorsavhandling, monografi
Sidor: 300, mjukpärm, illustrerad
Språk: Svenska, sammanfattning på engelska
ISBN: 978-91-7519-744-9 (tryckt)

"Avhandlingens syfte är att analysera EU:s biodrivmedelspolicy, vilka aktörer och nätverk som har format denna process, vilka problem och lösningar som dessa aktörer och nätverk argumenterat för i processen, samt hur de har agerat för att mobilisera stöd för sina ståndpunkter. Detta har kopplats till teorier om nätverksstyrning, förekomsten av utlösande händelser i policyprocessen, resursberoende i nätverksmodellen samt på vilket sätt managementteori utövat inflytande. Metoden har varit att utifrån dokumentstudier rekonstruera det historiska förloppet och de aktörer som medverkat i processen. Avhandlingens visar att en förhållandevis liten grupp aktörer har haft ett stort inflytande över policyprocessen från det att problemen som biodrivmedel var satta att lösa definierades i slutet av 80-talet till det att hållbarhetsstandarder utvecklades och implementerades. Dessa aktörer har funnits i policynätverkens kärna och har som ett av sina centrala mål velat utarbeta globala regelverk för råvaruhandeln. De miljöorganisationer som medverkat i processen har genom resursberoenden till stor del varit underordnade denna grupp. Processerna har innehållit ett stort inslag av strategisk planläggning men även utlösande händelser som klimat- och livsmedelskriser har varit viktiga för att motivera politiska beslut." (Jacob Nordangård)